Ledige stillinger | Nykøbing Falster Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Kirketjener søges til Nykøbing Falster Sogn

Kirketjeneren har ansvaret for, at kirken tager sig præsentabelt ud for alle besøgende. Det betyder, at en stor del af arbejdet er rengøring og andre serviceopgaver. Herunder at hjælpe til ved kirkelige handlinger, koncerter og andre arrangementer i kirken. Både hjælp til praktiske opgaver og til at sikre, at den kirkelige handling bliver en god oplevelse.

Den ledige stilling vil have base i Klosterkirken, men kirketjeneren skal generelt være indstillet på at udføre tjeneste i alle sognets lokaliteter. Kirketjeneren bliver én blandt i alt 5 kirketjenere, der hver har ansvar for eget området, men arbejder sammen og hjælper hinanden på tværs.

Samarbejdsevne, ansvarsbevidsthed, fleksibilitet samt evne til at planlægge sit eget arbejde er en forudsætning. For den rette person er det et godt job med frihed under ansvar.

Der må påregnes en stor del weekendarbejde samt aftenarbejde i et vist omfang.

Tiltrædelse pr. 1. april 2023 eller snarest derefter. Stillingen er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte samt det tilhørende protokollat som kirketjener. Organisationsaftalen og fællesoverenskomsten kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen aftales inden for intervallet 249.025 kr. – 321.112 kr. årligt (31.03.2012 niveau), jfr. organisationsaftalen. Der ydes et årligt rådighedstillæg 23.500 kr. (31.03.2012 niveau). Dertil et OK tillæg på 1.100 kr. (31.03.2012 niveau). I nutidskroner udgør intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr., rådighedstillægget udgør 26.729,16 kr. og OK tillægget udgør 1.251,15 kr.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Generelt er der et uddannelseskrav for ansatte, som ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere. Uddannelsen skal gennemføres inden for de 2 første år af ansættelsen. Se cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet en børneattest og straffeattest på den ansøger, som påtænkes ansat i stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Thomas Carlsen på 2335 8179 samt på www.nykfsogn.dk. Ansøgning med relevante bilag skal være Nykøbing F Sogn i hænde senest onsdag den 8. februar 2023 og sendes til tca@nykfsogn.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 21. februar 2023.