Tirsdag d. 26. marts 2019, Kl. 19:00 til kl. 22:00

Årets temaaften vil handle om nyere salmedigtning og de tanker der ligger bag. Vi får besøg af præst, forfatter, kunsthistoriker og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen, som i salmebogen er repræsenteret med 7 salmer, og i salmebogstillægget ”100 salmer” med 12 salmer. Lisbeth Smedegaard Andersen udtaler blandt andet:

”Mennesker i dag stiller stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, men vi har en anden baggrund end tidligere, og ligesom en præst igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn.”

Aftenen begynder i Nordre Kirke med fællessang og korsang. Derefter forsættes i Nordresalen, hvor vi hører foredraget ”Biblens billedsprog i moderne salmer”, herunder synger vi flere af foredragsholderens salmer. – Der serveres kaffe à kr. 25,- .