Forside | Nykøbing Falster Sogn

 

Kirkebogsførende sognepræst til Nykøbing F. Sogn - se stillingopslag her.


"Onsdage kl. 17.15 i Klosterkirken" - Onsdag den 23. oktober 2019
Korte onsdags-arrangementer for voksne i alle aldre. Der skal være en mulighed for, at finde ro og dybde midt i en måske stresset hverdag, men også give rum for og præsentation af forskellige former for kristen spiritualitet. Indholdet vil variere fra gang til gang.
Drop inn fra kl. 17.00.


Alle helgens dag, søndag den 3. november,er dagen hvor man i landets kirker mindes de døde, og i denne sammenhæng får forkyndt det kristne opstandelseshåb.

Mindegudstjeneste for døde børn

Kl. 14.00 i Nordre Kirke er der Mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe Friis. Forældre, bedsteforældre, søskende og anden familie til døde børn kan her tænde et lys for deres døde barn,og få læst barnets navn op i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der mulighed for samtale og saftevand, the, kaffe og kage i Nordresalen. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød.

Musikgudstjeneste med Sakskøbing Kirkes Pigekor Kl. 19.00 i Nordre Kirke  
Musikgudstjenesten vil forme sig som en vekslen mellem korsang, fællessalmer og bibelske læsninger, og der vil desuden indgå lystænding i forløbet.
Sakskøbing Kirkes Pigekor er 20-25 piger i alderen 11-20 år, som synger korsatser passende til dagens karakter, under ledelse af organist Flemming Chr. Hansen.

Alle Helgen i Lindeskovkirken  kl. 10.00
I forbindelse med gudstjenesten kl. 10.00 fejres Alle helgen og Menighedskoret deltager. På denne måde markeres dagen.

Kl. 16.00 Østre Kapel.
Har du mistet en, du har brug for at mindes til Alle helgen, så er du velkommen
i Østre Kapel, hvor vi afholder en mindeandagt med lystænding. Kom og skriv din savnede kære i bogen, som er lagt frem til formålet og tænk på din savnede mens vi tænder lys, synger sange og hører Bibelens ord til trøst og opmuntring. Alle er velkomne! 

 


Ny måde at distribuere kirkebladet på!

 

Kirkebladet har hidtil været husstandsomdelt. En sådan omdeling er pr. 1. januar 2019 steget ganske betragteligt samtidig med, at omdelingen igennem en længere periode har været ustabil.

Menighedsrådet har på den baggrund besluttet at distribuere kirkebladet på nye måder. Man kan bl.a abonnere elektronisk på kirkebladet. Tilmelding kan ske via linket her på siden. 

Kirkebladet vil desuden blive lagt i kirkerne, på plejehjemmene, sygehuset og biblioteket.

Fremover vil sognet indrykke en månedlig annonce i Ugeavisen, som informerer om kirkelivet og arrangementer. Der er fortsat mulighed for at få informationer om kirkelivet og arrangementer her på hjemmesiden, på Facebook og på sognets infostander.

Abonnenter, som ikke kan gå på en computer, vil fortsat kunne få bladet leveret til sin husstand. Henvendelse herom til Nykøbing F. Sogns Administration, tlf. 21 14 40 78.


Konfirmandtilmelding 2019/2020 - følg linket her


Send sikker post til Kirkekontoret - send her. 
Evt. svar vil komme i E-boks.